Hogy miért??? Ennek is meg van az apropója..

Az ABA terápiát is egy nagyon hatékony terápiának tartom,Európában a Skandináv országokban igen elterjedt módszer..

Őszinte leszek kissé beleástam magam az utóbbi fél évben mert szerintem jó és működik,így"magad uram h, szolgád nincsen" elvel, Levit evvel a módszerrel szoktatom itthon sok nekünk hétköznapi dologhoz,mert szerintem,ha otthon is fejlesztesz,akkor ez egy nagyon jó módszer..

Nem kell tartani tőle,hogy elrontom,mert van segítségem,igaz a neten,és a hölgy Finnországban él,ABA terapeuta,és fél éve segít eligazodni és tanulni az itthoni fejlesztést.Teljesen véletlenül ismertem meg,a schnauzerünk révén,hosszú történet,ráadásul,magyar férje van,így beszéli is a nyelvünket..Ő segít nekem terápiát tanulni,én meg viszonzásul magyarul tanítom a neten keresztül,mert azt mondja a férje nem jó tanár,mert kutató geológusként egy évben három hónapot van otthon talán..A többit a sarkkörön túl.. :)Szóval megy a bartel...én meg örülök..

Tehát A TERÁPIA...

Az ABA terápiáról...

Az autizmusnak sokféle terápiája van, azonban a tudományos kutatások eredményei szerint a legeredményesebb terápiás módszer az Applied Behavior Analysis, az ABA, magyarul: alkalmazott viselkedéselemzés. A módszer alapjait a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le. A ’80-as években kezdődött az ABA terápia szélesebb körű alkalmazása a gyakorlatban.

 

Az ABA a viselkedésterápiák közé sorolható. A módszer gyermekközpontú, a gyerek motivációján alapul, s nagy hangsúlyt fektet a gyermek és a terapeuta közötti pozitív kapcsolatra. A terápia a pozitív megerősítésre alapoz, ami a tanulás egyik legfontosabb tényezője. A terápia célja egyrészt a készségfejlesztés (beszéd, kommunikáció, játékkészség, kognitív képességek, önellátás, motorikus készségek stb.), a helyes viselkedés elősegítése, másrészt az adott helyzetben nem megfelelő viselkedés leépítése.

Jutalom és kis lépések

A módszer a megfelelő viselkedés jutalmazásával segíti annak elsajátítását. A helyes viselkedés kezdetben segítséggel valósul meg, így kevés lehetőség van a hibázásra; ez segíti a terápia pozitív hangulatának fenntartását. A rossz válaszokat a jutalom elmaradása követi. Az, hogy mit használunk jutalomként, vagyis a helyes viselkedés megerősítőjeként, a gyermek motivációjának függvénye. Ez tehát bármi lehet, ami a gyermek érdeklődését felkelti, amivel szívesen játszik, vagy bármilyen cselekvés, amiben szívesen vesz részt. A terápia előre haladtával törekedni kell az életkornak megfelelő, szociális megerősítők (pl. dicséret) használatára.

 

A terápia a fent említett komplex készségek elsajátítását kis lépésekre bontva segíti. Az ABA terápiában a tanítás két fő formában zajlik: a terápia egy részét az intenzív tanítás, vagyis az asztali feladatok megoldása teszi ki, ugyanakkor a természetes környezetben való eligazodás tanítása is fontos szerepet kap. Ezen kívül a terápia magában foglalhat például szenzomotoros szüneteket, különböző kreatív tevékenységeket (festés, gyurmázás stb.), illetve számos más elemet, amelyek a terápiás foglalkozások változatosságában játszanak szerepet. A gyakori jutalmazás, a pozitív hangulat, a könnyű (80%) és nehéz feladatok (20%) állandó váltakozása, illetve a gyors tempó segíti a figyelem fenntartását, és a problémás viselkedések elkerülését.

 

Az ABA terápia kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektet a megfelelő kommunikáció tanítására. A terápia sikerének fontos feltétele a gyermek környezetének együttműködése, hisz a tanulás jó esetben folyamatos. Ahhoz, hogy a terápia a lehető leghatékonyabb legyen, legalább napi 5-6 óra foglalkozás, illetve minél korábbi intervenció szükséges. A terápia konkrét, pontosan kidolgozott tanítási módszerek mentén zajlik, folyamatos adatgyűjtés, és az adatok monitorozása mellett.

(forrás: www.aosz.hu)

Tulajdonképpen Leventénél a természetes környezetben való eligazodást tanítom itthon az ABA módszer szerint..Most éppen a közleledést... :)